Links Gastenboek Sponsoren Agenda Fotoboek Over de vereniging Contact
Oude berichten >>
21-10-2014 Sinterklaas bij Barrakkus PR-commissie

Beste Barrakker,

Net als voogaande jaren zal ook dit jaar Sinterklaas en zijn Pieten weer een bezoekje komen brengen bij Barrakkus in de hal aan de Parallelstraat.

Dit zal dit jaar gaan gebeuren op zondag 23 november 2014. Zo rond half vier in de middag hopen wij hen, met veel gezang natuurlijk, te gaan binnentrekken.

Graag willen wij de ouders vragen voor ieder van hun kinderen 1 kadootje te kopen van ongeveer 10 euro en deze ingepakt en voorzien van een naam in te leveren vóór 21 november a.s. tijdens de bouwavonden (woensdag/vrijdag vanaf 20:00 uur) in de hal.

Verder willen we de ouders vragen om voor ieder kind een klein verhaaltje van 4 à 5 regels te schrijven zodat Sinterklaas zich goed kan voorbereiden. Dit stukje graag mailen vóór 21 november a.s. naar super_feestbeest@hotmail.com

Voor de kids zal er ranja en snoepgoed aanwezig zijn.

Voor de ouders vragen wij een kleine vergoeding, deze vergoeding houdt in dat tijdens deze middag een flesje bier 1 Euro en fris 0,50 Eurocent gaat kosten.

Opgeven voor deze gezellige Barrakkus Familiemiddag kan tot 21 november 2014 per mail bij super_feestbeest@hotmail.com

Voor eventuele vragen mag je bellen met Kim Dijkhuys (06 5152 5833).

Het Sinterklaasteam...lees verder...

20-10-2014 Algemene Leden Vergadering Barrakkus PR-commissie

Beste Barrakker,

Langzaam aan worden de carnavals activiteiten weer opgestart om er uiteindelijk weer een prachtig carnavalsweekend van te gaan maken in februari 2015. Alle commissies zijn op de achtergrond dus weer volop bezig.

Zoals we gewend zijn vindt er in oktober/november ieder jaar een jaarvergadering plaats. Deze is gepland op vrijdag 7 november a.s. bij Café Jantje aan de Steenstraat. Jullie zijn vanaf 20:30 uur van harte welkom om deze bij te komen wonen. Inloop vanaf 20:00 uur. Natuurlijk verwachten we een mooie opkomst. We verwelkomen je dus graag. Ter voorbereiding willen we alvast de agenda met jullie delen;

1.            Opening

2.            Notulen vorige vergadering

3.            Bestuurswisselingen

4.            Mededelingen

5.            Financiën

6.            Kascontrolecommissie

7.            Vooruitblik komend seizoen.

8.            Rondvraag

9.            Sluiting

Qua bestuursfunctie(s) zijn er de volgende aftredens aangekondigd;

•         Oppersik : Boet Huijsman

Voor bovenstaande functie heeft Coen Streppel zich beschikbaar gesteld.

Mocht je je ook graag aanmelden voor de bovenstaande vacante functie dan kun je dit kenbaar maken door tot 10 dagen voorafgaand (dus uiterlijk op 28 oktober a.s.)  aan de Algemene ledenvergadering door een e-mail te sturen aan het Dagelijks Bestuur van Barrakkus; oppersik@barrakkus.nl

Uiteraard zal op de jaarvergadering voor bovenstaande wijzigingen de toestemming worden gevraagd aan de leden.

Verder heeft het bestuur in navolging op de aankondiging in de laatste vergadering  om de vergaderfrequentie van de ledenvergadering terugbrengen van 2 naar 1 keer per jaar. Daartoe is artikel 6.5 in het huishoudelijk regelement aangepast en daar moet in  de komende ALV goedkeuring voor gegeven worden. Artikel 6.5 is qua vergaderfrequentie als volgt aangepast:

6.5          Jaarlijks vindt er 1 ledenvergadering plaats. Te weten:

De Algemene Ledenvergadering. Deze vindt plaats aan het begin van het seizoen bij Café Jantje. Bij voorkeur in de maand oktober. Op deze vergadering wordt kort teruggekeken op het afgelopen seizoen. De Opper Pin geeft een financieel overzicht waaronder een prognose voor de begroting van het komende seizoen. Daarnaast zullen eventuele bestuurswisselingen worden bekrachtigd. Verder wordt er vooral vooruitgekeken op het komende seizoen en er wordt een idee gegeven van de doelstellingen die O.O. Barrakkus zich stelt. Verder is er de gelegenheid ideeën te opperen die van belang zijn voor de vereniging en zal het thema gepresenteerd worden en zaken die met het beleid van de vereniging te maken hebben. Na de vergadering wordt, zo mogelijk, een video bekeken en er is gelegenheid tot het bekijken en eventueel nabestellen van foto’s. Het eerste drankje na afloop van de vergadering is van de Opper Pin.

Op jouw aanwezigheid als lid wordt gerekend. Mocht je onverhoopt verhinderd zijn dan zouden wij het op prijs stellen dat je je afmeldt bij onze Oppersik Boet via oppersik@barrakkus.nl

Graag zien we je dan op vrijdag 7 november a.s.

Algemeen bestuur O.O. Barrakkus...lees verder...

09-04-2014 Algemene Leden Vergadering Barrakkus PR-commissie

Beste Barrakkers,

 

Op vrijdag 25 april 2014 (ja, let op, dit is een vrijdag!!!) houdt O.O. Barrakkus haar halfjaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Deze wordt gehouden bij Café Jantje en begint om 20:30 uur. De volgende punten staan op de agenda;

 

Agenda:

 

1) Opening

2) Notulen vorige vergadering

3) Medelingen vanuit het bestuur

4) Bestuurswisselingen

5) Terugblik afgelopen seizoen

6) Vooruitblik komend seizoen

7) Rondvraag

8) Sluiting

 

Op jouw aanwezigheid als lid wordt gerekend. Mocht je onverhoopt verhinderd zijn dan zouden wij het op prijs stellen dat je je afmeldt bij onze Oppersik Boet via oppersik@barrakkus.nl

 

Graag zien we je dan op vrijdag 25 april a.s.

 

Algemeen bestuur O.O. Barrakkus...lees verder...

27-02-2014 Agenda Carnavalsweekend 2014 PR-commissie

Komend weekend is het dan zover;

Carnaval 2014

Ter informatie onderstaand nog even de Barrakkus agenda;

 

- Intocht Stadsprins Zaterdag 1 maart 2014 12:30 uur Café Jantje

- Opperkrotfeest Zaterdag 1 maart 2014 20:00 uur Café Jantje

- Grote Twentsche Carnavalsoptocht Zondag 2 maart 2014 vanaf 07:00 uur Café Jantje

- Ballonnen blazen Maandag 3 maart 2014 09:30 uur Café Jantje

- Kleintje kapel Maandag 3 maart 2014 20:00 uur Café Jantje

- Boemelen Dinsdag 4 maart 2014 11:30 uur Café Jantje

 

Barrakkus gaat er, samen met jullie, dit jaar weer een mooi feest van maken!!!...lees verder...