Over ons

Aantal jaren actief

Aantal leden

Aantal lopers optocht

Barrakkus is een Optochtvereniging in Oldenzaal met meer dan 280 leden. Ons hoofddoel is om ieder jaar met een grote loopgroep mee te lopen met de Grote Twentse Carnavalsoptocht.

Het ontstaan van Barrakkus

In november 1998 kwamen 4 vrienden (rakkers) in Bar de Kelder onder het genot van een biertje op het idee om zelf mee te gaan lopen met de Grote Twentse Carnavalsoptocht. De eerste notulen met hierop de tien Gouden Regels werden geschreven op 2 bierviltjes. De naam was al snel duidelijk: Oldenzaalse Optochtvereniging Barrakkus, kortweg Barrakkus.

In de voorbereiding van de oprichting werd besloten dat Barrakkers mannelijk moesten zijn, dat Barrakkers bekenden zijn van het bestuur en dat het maximum aantal leden 50 zou zijn. De minimum leeftijd moest 20 jaar zijn en je kon enkel lid worden op uitnodiging. De contributie werd vastgesteld op 2 stadsmunten. Het batige saldo zou geschonken worden aan een goed doel binnen Oldenzaal.

Medio december werd besloten dat iedereen (ook vrouwen) mee mocht lopen met de optocht. Het doel was toen nog om mee te lopen met een kleine loopgroep. Het bestuur bestond uit het Opper Hoofd, Opper Sik, Opper Pin en de Opper Prutser.

Er werd actief gezocht naar meelopers voor de eerste optocht. Al snel waren er meer leden dan verwacht, waarna het doel werd om met een grote loopgroep mee te lopen. Barrakkus stelde zichzelf daarnaast als doel om één of meerdere feesten per jaar te organiseren, ter bevordering van het Carnavalsfeest in Oldenzaal. De vaste locatie voor vergaderingen en feesten werd ‘Cafe Jantje’ (het huidige Café Njoy).

Barrakkus Cultuur

Tijdens de oprichting werd besloten “Eens een Barrakker, altijd een Barrakker.” Als je wilde kappen bij Barrakkus, betekende dat een bijdrage aan een goed doel.

De kernwaarden van Barrakkus zijn de openheid en laagdrempeligheid waarmee het carnaval georganiseerd en gevierd werd.

De term ‘Barrakkers’ werd gedefinieerd: ‘Barrakkers’, dit zijn de leden van Barrakkus die actief en zonder verplichting worden betrokken bij de vereniging waarbij elke inzet wordt gewaardeerd.

Dit is hedendaags nog steeds het kenmerk van de Barrakkus cultuur.